identiteit

strategie positionering propositie purpose missie en visie kernwaarden vinden identiteit coachen ontwikkelteams integreren draagvlak verandering / groei cultuur bepalen / herijken strategie veranderen organisatie doelgroepanalyse data-analyse concurrentieanalyse organisatieanalyse temperaturen verkennen analyse monitoren realisatie productie concept strategie vertellen communicatie vervolg bijsturen resultaten verrijken evaluatie jouw route v errij k en resultaten bijsturen ve r v olg e v aluatie v e r tellen st r ategie concept p r oductie realisatie moni t oren communicatie st r ategie cultuur bepalen / herijken ve r andering / g r oei d r aagvlak integreren ontwikkelteams coachen v e r ande r en o r ganisatie kernwaarden missie en visie purpose p r opositie positionering st r ategie identiteit vinden tempe r aturen organisatieanalyse concurrentieanalyse data-analyse doelg r oepanalyse v er k ennen analyse


Een van de meest belangrijke werkgebieden van Het Stormt is Identiteit
Waarom is jouw organisatie opgericht? 
Waarom ben jij aantrekkelijk en betekenisvol voor klanten en je eigen medewerkers?
Wat is je kracht, je talent, je onderscheidend vermogen, je DNA?

 

Het vormgeven van een eigen identiteit is een proces van zoeken, concreet maken en aanscherpen.
Van dromen formuleren, doelen bepalen, horizonnen verkennen en eerlijk zijn tegenover jezelf.
Samen zoeken we naar de essentie, de kernwaarden en merkwaarden. De visie en missie.
Naar strategie en positionering. Alles vanuit je eigen authenticiteit.
Als je de ziel, het DNA, kent van je organisatie zijn alle keuzes duidelijk.
Of het nu gaat om strategie, medewerkers, marketing of productontwikkeling.
Je kunt handelen en communiceren vanuit intrinsieke waarden. Eerlijk en oprecht.
De resultaten van de identiteitsfase dienen als een kompas om beleid en strategie te toetsen.
De gouden meter waaraan plannen, handelen en beslissingen geijkt worden.

#DNA #kernwaarden #droom #strategie #positionering

En vele anderen, waaronder 3 ministeries, 5 gemeenten, 50 scholen, 10 zorginstellingen en talloze bedrijven en organisaties.


Knorr

Bedrijfsleven

Lekker stel: smaakmakers & smaakmakers.

lees verder
Alles voor een glimlach.

Coolblue

Bedrijfsleven

Alles voor een glimlach.

lees verder

Luba

Bedrijfsleven

Werk met karakter, voor een merk met karakter.

lees verder

Zadkine

Onderwijs

Over vooruitkijken en lange termijnstrategie.

lees verder

Sint Oelbert Gym.

Onderwijs

Hoe deze school je een voorsprong geeft.

lees verder

Helinium

100% de leukste en beste school.

lees verder

Techniek Talent

Maatschappij

Over plaatjes die veel meer vertellen dan woorden.

lees verder

Sociaal Werk Werkt

Maatschappij

Hallo Nederland. Zie je mij?

lees verder
Ministerie van Financiën

Ministerie van FIN

Maatschappij

In gesprek over geld en menselijk welbevinden.

lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?


Wonder

stormachtig werk

Wonder Wij leveren stormachtig werk.
lees verder

17 parkeerplaatsen

Wonder Voor iedereen een plekje.
lees verder

het stormt volkslied

Wonder Ons eigen Wilhelmus.
lees verder

Contact opnemen?

Contactformulier
  • Wij hebben een geldig e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen.