Privacy & Cookie statement

Privacy & Cookie statement 

Deze pagina is voor het laatst aangepast in februari 2022.

Wij respecteren jouw privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om die te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Als je vragen hebt, of wil weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Witte de Withstraat 63
3012 BN Rotterdam
T: 010 217 0000
E: info@hetstormt.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Het Stormt of die van derde partijen. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Stormt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Stormt werkt met computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Stormt) tussen zit. Het Stormt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 Systeemnaam

 Waarom wordt dit gebruikt?

 Onderliggende logica

 Google Analytics

 Inzichten en gegevens van je bedrijf   online

 Meten is weten

 Cuttheweb

 Zij verzorgen advertising voor Het   Stormt

 Zorgt voor meer conversie

 Google Adwords

 Online adverteren

 Zorgt voor meer conversie

 Facebook Ads

 Online adverteren

 Zorgt voor meer conversie

 Facebook Pixel

 Online adverteren

 Zorgt voor meer conversie

 Hubspot

 Ons CRM

 Overzicht van onze   contactpersonen

 Kodo

 Beheer en hosting

 Beheer en hosting van onze   website

 MailChimp

 E-mailmarketing

 Voor onze nieuwsbrieven

 Symsys

 Automatiseringssysteem en   Boekhoudsysteem

 Om gegevens van onze klanten in   op te slaan

 Vimeo

 Is de videowebsite waar onze filmpjes   op worden afgespeeld

 Hier plaatsen wij de video’s om het mogelijk te maken ze te bekijken

 Hotjar

 Inzicht bezoekersgedrag op de   website.

 Zorgt voor meer conversie

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Stormt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 Categorie

 Reden

 

E-mailadres

 Administratie en boekhouding

 IP-adres

 Beveiliging van onze website

 IP-adres (online marketing)

 Gepersonaliseerde advertenties

 Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 Gepersonaliseerde   advertenties en zodat wij een   beter converterende website   kunnen maken

 Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende   websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel   is van een advertentienetwerk)

 Gepersonaliseerde advertenties

 Internetbrowser en apparaat type

 Gepersonaliseerde advertenties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden   
Het Stormt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Stormt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Stormt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Stormt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetstormt.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één week, op jouw verzoek. Het Stormt wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Stormt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@hetstormt.com.

 

Het Stormt maakt gebruik van cookies. Bekijk ons Cookie en Privacy statement voor meer informatie